Distinció a víctimes d'actes terroristes

2016

 • Juan Vicente Gascó Fullera
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)
 • Manuel Herrera Escalante
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)
 • José Vicente Martí Vera
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)
 • Rodrigo Ordóñez Ancio
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)
 • Eusebio Saiz Eslava
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)
 • Jesús Vera Arévalo
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)
 • Jesús Viera Barranco
  • pel Decret 191/2016 (DOCV 29-12-2016)

2013

 • Raquel Auñón Campayo
  • pel Decret 138/2013 (DOCV 7-10-2013)
 • Carlos Luis González Andrade
  • pel Decret 138/2013 (DOCV 7-10-2013)
 • Bernabé Martín Hernández
  • pel Decret 138/2013 (DOCV 7-10-2013)
 • José Antonio Monteagudo Larrey
  • pel Decret 138/2013 (DOCV 7-10-2013)
 • José Miguel Peralta Castro
  • pel Decret 138/2013 (DOCV 7-10-2013)

2012

 • Francisco Morato Carrillo
  • pel Decret 12/2012 (DOCV 12-03-2012)

2010

 • Miguel Ángel Alambiaga Gómez
  • pel Decret 179/2010 (DOCV 2-11-2010)
 • Vicenta Encarnación Murillo Martínez
  • pel Decret 179/2010 (DOCV 2-11-2010)
 • Diego Duque Galet
  • pel Decret 179/2010 (DOCV 2-11-2010)
 • Paulino Parrilla Galdón
  • pel Decret 179/2010 (DOCV 2-11-2010)
 • Francisco Ramón Granados Sánchez
  • pel Decret 179/2010 (DOCV 2-11-2010)
 • Antonio Cabrera Nieto
  • pel Decret 179/2010 (DOCV 2-11-2010)

2009

 • Emiliano Alarcón Ábalos
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • César Aliaga Adrián
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Javier Cabrerizo Fernández
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Ana María Carbonell Sancho
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Esteban Company Valverde
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Juan Francisco Cortina Martínez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Josefa Delgado Arjona
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Jesús María Díaz Barcia
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Juan Domínguez Fernánde
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Luis Eslava Eslava
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Antonio Fuentes Sánchez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Salvador García López
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Santiago García Navazo
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Francisco Gázquez Bolaño
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Gil Lliverós
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Ramón Gómez Resel
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Enrique González Arroyo
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • María Ruth González Ferrer
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Antonio Guirao Colón
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Manuel Ibáñez Alegre
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Simón Pedro Iriondo Badiola
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Luis Jiménez Madera
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Rubén Lafuente Casas
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • María del Carmen Lliso Ruiz
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Lull Catalá
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Juan Marco Arnau
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Antonio Marco García
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • María Francisca Marín Peña
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Ricardo Martín Escudero
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Justo Martín Villaseñor
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Carmen Martínez del Amo
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • María del Carmen Martínez Cifuente
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Esther María Martínez Contreras
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Francisco Martínez Egea
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Celia María Martínez Martínez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Miguel de los Reyes Martínez Morat
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Rafael Mata Mena
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Clemente Medina Monreal
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Vicenta Isabel Morell Martínez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Antonio Moreno Chica
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Francisco Javier Muñoz Sevadilla
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Rafael Noguera Santamaría
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Miguel Palomeque Sanahuja
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Carmen Pardo Ibáñez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Laura Pareja Delgado
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Francisco Juan Pareja Mérida
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Manuel Paz Ramil
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Amparo Rodrigo Corresa
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Miguel Rueda Malo
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Manuel Ruiz Ligero
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Gregorio Salamanca Herrero
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Antonio Sánchez Fernández
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Ana Sánchez Montesinos
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Antonio Sánchez Trigueros
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Borja Santiago Martínez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • María Antonia Santiago Menénde
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Santos Hipólito Santiago Menénde
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Manuel Soliveres García
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Tamarit Botella
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Francisco Vicente Uceda Gómez
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Vicente Vacas Estellés
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Vicente Martos
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Benito Viguera González
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • José Vicente Villegas Molina
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)
 • Francisco Javier Zaragoza Lluch
  • pel Decret 196/2009 (DOCV 3-11-2009)