Novetats

POSSIBLE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT A DESPESES SOCIALS EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

El Reial decret–llei 8/2020, de 17 de març, inclou una regulació relativa a la possible destinació del superàvit de les entitats locals...

MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS ENTIDADES LOCALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria...

NOTA INFORMATIVA DE LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL (ANUALIDAD 2020)

Con fecha de 31 de marzo de 2020 se ha publicado la Resolución, de 26 de marzo de 2020, de laPresidencia de la Generalitat, sobre la asignación del...

FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS DE 2020 (FONS D'ORDENACIÓ I FONS D'IMPULS ECONÒMIC)

Aplicació a partir de 4 de maig de 2020: calendari i procediment de gestió que han de seguir les Entitats Locals. ...

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A PERSONES TREBALLADORES DELS SERVEIS NO ESSENCIALS

El diumenge 29 de març de 2020, es va publicar en el BOE núm. 87, el Reialdecret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís...

Showing 1 - 5 of 290 results
Items per Page 5
of 58