Actualitat

Novetats

Relacions amb la UE i l'Estat

WEBINAR: UN FUTUR SOCIAL PER A UNA MILLOR EUROPA

Diálogo online sobre la Europa social post COVID

Relacions amb la UE i l'Estat

DARÍA TERRÁDEZ PARTICIPA EN LA PRIMERA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL D'INTEGRACIÓ INTERCULTURAL DEL CONSELL D'EUROPA

Es tractaran temes com la cogovernança multinivell en matèria d'integració de persones migrants

T'interessa

Destaquem

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços