Nota de prensa

El Consell ha atés durant el sisé període de sessions d'aquesta legislatura més de 12.191 iniciatives parlamentàries de control

14/09/2018

El Consell ha atés durant el sisé període de sessions del nové mandat de les Corts 12.191 iniciatives de control parlamentari de l'acció de Govern, segons l'informe presentat al Ple del Consell.

En concret, de l'1 de gener al 15 de juliol de 2018, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha respost quaranta preguntes d'interés general formulades pels síndics dels grups parlamentaris en el Ple de les Corts. A més, també ha comparegut davant del Ple, per pròpia petició, per a informar sobre el contingut i sobre els resultats del viatge institucional fet a la Xina i al Japó.

Per part de la resta dels membres de l'executiu valencià, s'han substanciat 32 interpel·lacions i contestat 156 preguntes plantejades per a la seua substanciació en el Ple. Així mateix, s'han dut a terme 55 compareixences en comissió parlamentària i contestat 41 preguntes orals en el Ple.

Igualment, els titulars dels diferents departaments del Govern Valencià han traslladat en aquest mateix període la contestació requerida per escrit a 7.860 preguntes i 4.004 sol·licituds de documentació.

Noves lleis aprovades

Quant a l'activitat legislativa, des de gener fins al juliol de 2018 les Corts han aprovat vint noves lleis. Pel que fa a l'origen, onze procedeixen de la iniciativa legislativa del Consell, exercitada mitjançant projectes de llei, mentre que uns altres nou textos els han promoguts grups parlamentaris, amb la presentació de cada una de les proposicions de llei.

Així mateix, el Consell ha aprovat, durant aquests mesos, tres decrets llei que el Ple de les Corts van convalidar.