Nota de prensa

La Ciutat de les Arts i les Ciències genera en 2017 una despesa turística de 133,5 milions d'euros

08/11/2018
La Ciutat de les Arts i les Ciències genera en 2017 una despesa turística de 133,5 milions d"euros

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que la Ciutat de les Arts i les Ciències "s'ha convertit en una icona internacional des del prisma turístic. Econòmicament, estem fent entre tots un treball molt valuós de recuperació, de regeneració i de dinàmica econòmica molt positiva".

Així ho ha assegurat Francesc Colomer durant la presentació de l'informe elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), sobre l'impacte econòmic i social de la Ciutat de les Arts i les Ciències a la Comunitat Valenciana durant 2017.

Colomer ha participat en la presentació de l'informe acompanyat pel director adjunt de l'Ivie, Joaquín Maudos, el director general de CACSA, Enrique Vidal, i el director econòmic del Palau de les Arts, Francisco Potenciano, en representació de les diferents infraestructures del complex.

Tal com assenyalen les conclusions de l'informe, la despesa turística atribuïble a la Ciutat de les Arts i les Ciències en 2017 es xifra en 133,5 milions d'euros. D'aquest import, 120,4 milions tenen el seu origen en la despesa que duen a terme els turistes que visiten les instal·lacions, mentre que els 13,1 milions d'euros restants suposen la despesa dels visitants que acudeixen als actes i esdeveniments que organitza la CAC.

Cal destacar que aquesta despesa turística total atribuïble a la Ciutat de les Arts i les Ciències té un impacte en l'economia valenciana de 57,4 milions d'euros en termes de renda i genera 2.401 llocs de treball equivalents a temps complet a l'any.

L'informe de l'Ivie mostra l'impacte derivat de l'activitat ordinària d'explotació del conjunt de les actuacions de la Ciutat de les Arts i les Ciències (incloent-hi serveis centrals, aparcament, l'Umbracle i l'Àgora), el qual ascendeix a 53,7 milions d'euros en termes de renda i a 1.060 llocs de treball.

La suma de les dues fonts d'impacte econòmic (despesa turística + activitat ordinària) ascendeix a un total de 111,1 milions d'euros de renda i a 3.461 llocs de treball. Aquestes xifres suposen el 0,11 % del VAB i el 0,17 % de l'ocupació, respectivament, de la Comunitat Valenciana en 2017.

Colomer ha ressaltat que la Ciutat de les Arts i les Ciències "és una infraestructura molt valuosa que té un retorn socioeconòmic per a la societat", alhora que ha recordat que el complex "va ser sufragat per l'erari públic i és de tots els valencians i valencianes, per això hem d'explicar amb transparència el retorn econòmic que té".

Així mateix, Colomer ha explicat que "les dades són molt positives i que a partir d'ara hem de continuar posant l'accent en allò que ens pot projectar i reforçar més, sabent que pot i ha de tindre un retorn econòmic per al conjunt de la societat".

El responsable de Turisme ha destacat que "més enllà de les bones dades, que evidencien una gestió positiva en l'últim any, és important assenyalar el canvi de percepció i imatge del recinte, que ha de concebre's com a propi de tots els valencians i valencianes".

Impacte econòmic per edificis

Per edificis, en el cas de l'Hemisfèric, l'impacte econòmic ascendeix a 8,5 milions d'euros sobre la renda i suposa 302 llocs de treball. El funcionament del Museu de les Ciències implica una contribució anual de 20,5 milions d'euros a la renda de l'economia valenciana i el manteniment de 713 llocs de treball a l'any.

Els impactes anuals totals derivats de l'Oceanogràfic (incloent-hi els que deriven de l'explotació i de la despesa turística dels visitants) s'eleven a 49,5 milions d'euros de renda i a 1.704 llocs de treball. En ser l'espai de la Ciutat de les Arts i les Ciències amb un nombre més gran de visitants, l'Oceanogràfic emergeix com la instal·lació que més contribueix a generar impacte econòmic en l'economia valenciana (se li atribueix el 45 % de la renda generada per la Ciutat de les Arts i les Ciències i un 49 % de l'ocupació). Dels impactes que s'han anomenat, el més important té el seu origen en la despesa que duen a terme els turistes, cosa que es tradueix a 32,5 milions d'euros de renda i a 1.360 llocs de treball.

L'impacte total agregat de l'explotació del Palau de les Arts i de la despesa turística dels visitants ascendeix a 26,2 milions d'euros sobre la renda i suposa 474 llocs de treball.

Impacte social de 60 milions d'euros

L'informe també valora l'impacte social que suposa la Ciutat de les Arts i les Ciències, que s'estima entorn dels 60 milions d'euros i que es deriva de l'enriquiment intel·lectual que suposa per a un visitant passar per la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Aquest capital humà s'estima a partir de dues aproximacions complementàries. La primera és la "disposició a pagar" dels visitants com a aproximació al capital humà que rep un visitant a la Ciutat de les Arts i les Ciències. En aquest cas, el valor del capital humà generat en 2017 ascendeix a 56 milions d'euros.

El segon criteri utilitza com a aproximació al capital humà el "cost de formació equivalent", que valora en termes monetaris el temps invertit pels visitants a la Ciutat de les Arts i les Ciències com a l'equivalent en hores de formació rebuda. Tenint en compte aquest criteri, l'impacte en el capital humà generat en 2017 és d'uns 64,5 milions d'euros. En conseqüència, les dues aproximacions al capital humà que s'han utilitzat donen una mitjana d'uns 60 milions d'euros.

Arxius relacionats