Nota de prensa

Turisme Comunitat Valenciana anuncia una línia específica d'ajudes per a l'impuls de festivals

11/01/2019
Turisme Comunitat Valenciana anuncia una línia específica d"ajudes per a l"impuls de festivals

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat al CdT de Castelló les ajudes per a l'any 2019 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

A més, el director general de Turisme, Josep Gisbert, ha presentat prèviament les ajudes de Turisme dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions de la Comunitat Valenciana.

Aquesta presentació forma part de les sessions informatives que ha programat Turisme Comunitat Valenciana en els pròxims dies per a informar tant de les línies d'ajudes dirigides a entitats locals, com a empreses, associacions, federacions i fundacions de la Comunitat.

El titular de Turisme ha ressaltat "el compromís de la Generalitat amb l'impuls del turisme de la Comunitat, ja que enguany hem reforçat el pressupost destinat a aquestes subvencions, que augmenta a 8,7 milions d'euros".

Durant la presentació, Colomer ha ressaltat que "hem creat una nova línia d'ajudes específica d'impuls de festivals de caràcter musical d'impacte turístic, que se celebren a la nostra destinació".

Aquest nou programa d'ajudes a festivals s'emmarca dins de les línies d'incentius 2019 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'una línia nova dins de la convocatòria general d'ajudes, ja que per primera vegada es posa en marxa un programa específic per a l'impuls d'activitats musicals d'impacte turístic, per a deslligar-les així del Programa de suport a activitats esportives i culturals, en el qual estaven incloses fins ara.

A més, cal destacar que aquest nou programa d'ajudes s'inicia amb un pressupost de 700.000 euros, la qual cosa suposa una inversió d'un 54 % més que en 2018, ja que la quantia destinada a aquesta activitat l'any passat era de 455.000 euros.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que "un dels objectius del Consell és unificar l'estratègia de festivals i Administració, perquè contribueixen a l'impuls turístic de la Comunitat Valenciana". En aquesta línia, ha ressaltat que "els festivals ens internacionalitzen, generen indústria cultural i prestigi".

Cal recordar que tant les ajudes a empreses i associacions com les ajudes a entitats locals s'hauran de sol·licitar telemàticament a partir del 15 de gener. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà un mes després, el 15 de febrer.

Línia d'ajudes a empreses de la Comunitat

Així, les ajudes a empreses, associacions, federacions i fundacions de la Comunitat estan dotades amb 3,5 milions d'euros, 1.350.000 euros més que l'any passat i inclouen, com a novetat, un programa específic per als festivals musicals.

Francesc Colomer ha subratllat que la intenció del Consell és "contribuir, junt amb les empreses del sector, a l'impuls d'un turisme sostenible, responsable, inclusiu i innovador" i ha incidit que "és necessari presentar la imatge més idònia de la Comunitat Valenciana, i per a fer-ho és imprescindible el treball conjunt d'administracions públiques i agents privats".

La línia d'ajudes a empreses consta de quatre programes diferents: el primer és el Programa de foment de la competitivitat empresarial, amb una dotació inicial d'1.800.000 euros. El segon és el Programa de suport a les activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional, i té una dotació de 300.000 euros. El tercer és el Programa d'impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana; està dotat amb 700.000 euros. El quart és el Programa d'impuls a les activitats musicals d'impacte turístic, programa que té una consignació inicial de 700.000 euros.

Línia d'ajudes a entitats locals

A més, les ajudes a entitats locals disposen de 5,2 milions de pressupost, prop d'un milió més que en 2018, i inclouen com a novetat una línia de suport específica per a destinacions turístiques intel·ligents.

"Aquest increment del pressupost destinat a les ajudes a les entitats locals posa de manifest el compromís del Consell per la governança col·laborativa, model de gestió turística coparticipada que reivindiquem des que vam arribar a la Generalitat", ha afegit Colomer.

Cal recordar que la convocatòria d'ajudes 2019 a entitats locals consta de dos programes: el Programa d'inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics, dotat amb 3.200.000 euros, i el Programa al foment de la competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques, que té una dotació inicial de 2 milions d'euros i inclou tres subprogrames: un primer dirigit a fomentar la implantació i la certificació de sistemes de qualitat en recursos i serveis turístics; un segon orientat a impulsar la imatge de les destinacions, i un tercer programa enfocat a la millora en la prestació de serveis turístics de valor afegit.

Per al titular de Turisme "l'objectiu és donar suport a projectes que busquen la qualificació i la intel·ligència turística, i posar en marxa nous productes i la promoció d'aquests".

Les actuacions subvencionables preveuen des de l'equipament d'espais turístics fins a la creació de productes turístics experiencials, passant per la interpretació i la senyalització turística, la millora de l'accessibilitat als recursos, la recuperació d'espais públics, l'adquisició de màquines per a la neteja de platges o la inversió en l'adequació d'oficines Tourist Info.