Nota de prensa

El Consell col·labora amb la Universitat de València en el funcionament de la Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030

26/06/2020

- Es destinen 70.000 euros per a promocionar la investigació sobre les polítiques públiques i l'acció de govern a la Comunitat Valenciana


El Consell ha aprovat un conveni entre Presidència de la Generalitat i la Universitat de València (UV) que té per objecte el funcionament de la Càtedra Prospect CV 2030, durant l'exercici 2020, com a plataforma acadèmica d'investigació a través de la qual es desenvolupen activitats d'estudi, investigació, docència i transferència de coneixement relacionades amb les polítiques públiques i l'acció de govern.

Aquest espai d'investigació té com a finalitat millorar la comprensió de la naturalesa dels processos en curs de determinades àrees temàtiques essencials en l''Horitzó 2030'.

La Presidència de la Generalitat destinarà 70.000 euros per a finançar aquesta càtedra, a través de la qual es pretén la promoció d'activitats d'investigació sobre les polítiques públiques i l'acció de govern a la Comunitat Valenciana.

En concret, es donarà prioritat als àmbits relacionats amb els reptes demogràfics, el model territorial, el govern de les metròpolis, la desigualtat i els reptes socials, les noves geografies del descontent, la sostenibilitat ambiental, el canvi tecnològic, la qualitat institucional i el bon govern, etc.

Durant 2020, està previst que es treballe de manera preferent en la realització de seminaris i jornades, nacionals i internacionals, d'alt nivell acadèmic i oberts als actors públics i privats i als mitjans de comunicació, dirigits a difondre els resultats de les investigacions que es facen i enriquir i obrir el debat al conjunt de la societat sobre diversos temes.

Així, tractaran sobre el govern de les metròpolis: la visió metropolitana de les polítiques públiques; el despoblament i reptes de futur i polítiques públiques en perspectiva comparada, i l'Espanya polifònica des d'una visió plural d'Espanya i el model territorial.

Igualment, s'elaboraran informes relacionats amb l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 i les repercussions d'aquesta a la Comunitat Valenciana, així com la potenciació de l'Observatori de Bones Pràctiques, dedicat a la recopilació, l'ordenació, la sistematització i la posada a disposició de documentació i dades d'interés estratègic sobre els àmbits i els temes anteriorment assenyalats, amb casos d'èxit referits a escala regional i local.

Entre els objectius prioritaris del Consell està l'increment de l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques que duen a terme tots els departaments del Govern Valencià, també tots els seus serveis i béns públics. El coneixement de tot això requereix avaluar la qualitat, els resultats, els impactes i els beneficis col·lectius que es deriven de cada una de les polítiques públiques.

Per la seua banda, la Universitat de València té una llarga tradició acadèmica d'estudi, investigació, docència i transferència de coneixement sobre pràcticament el total de les matèries que són objecte de polítiques públiques del Consell.