Nota de prensa

El Consell incrementa un 40 % les ajudes destinades a les mancomunitats de la Comunitat Valenciana

30/06/2020

- Boix: "Aquesta línia d'ajudes té per objecte col·laborar, enfortir, reconéixer i donar suport a les mancomunitats de la Comunitat Valenciana"
- El DOGV publica la convocatòria d'ajudes, per un import d'un milió d'euros, dirigides a aquestes entitats municipalsPresidència de la Generalitat ha incrementat un 40 % les ajudes destinades a finançar les activitats de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, de manera que en la convocatòria de 2020 es destinarà un import global d'un milió d'euros.

El secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, Alfred Boix, ha indicat que "aquesta línia d'ajudes té per objecte col·laborar, enfortir, reconéixer i donar suport a les mancomunitats de la Comunitat Valenciana".

A més, Alfred Boix ha assenyalat que, amb aquestes subvencions, es posa de manifest "el compromís pel desplegament de la Llei de mancomunitats durant 2020 i, sobretot, per les mancomunitats d'àmbit comarcal".

Per la seua banda, el director general d'Administració Local, Antoni Such, ha destacat l'aposta decidida de la Generalitat per les mancomunitats, "perquè són l'instrument més adequat per al desenvolupament dels programes en l'àmbit territorial".

En aquest sentit, ha remarcat que la Generalitat, a través de Presidència, destinarà en 2020 un milió d'euros a les mancomunitats de la Comunitat Valenciana per a finançar les despeses corrents, una xifra que incrementa els 600.000 euros anuals que es van destinar en els tres exercicis anteriors.

Així mateix, Antoni Such ha insistit que la Generalitat pretén "dotar de fortalesa i capacitat perquè les mancomunitats continuen exercint de motor del desenvolupament dels serveis públics en els seus territoris i col·laborant amb els municipis més xicotets".

Convocatòria publicada en el DOGV

D'aquesta manera, el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat la convocatòria de les ajudes destinades a les mancomunitats, que tindrà un termini d'un mes per a presentar tota la documentació.

Segons la convocatòria de les ajudes, se subvencionaran les despeses corrents i de funcionament que provinguen de la realització d'una sèrie d'actuacions derivades de l'arrendament de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari o equips d'informació; reparacions i manteniment d'infraestructures, edificis i locals, maquinària o material de transport, així com l'adquisició de material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic.

Així mateix, en la resolució s'indica que les ajudes també sufragaran subministraments d'electricitat, aigua, gas i combustibles; vestuari; productes alimentaris, farmacèutics i sanitaris; neteja i higiene; recanvis de maquinària, utillatge i elements de transport, i material electrònic i de telecomunicacions.

També se subvencionen les despeses derivades de comunicacions telefòniques, postals, telegràfiques i informàtiques i de la contractació de serveis amb empreses externes.