Nota de prensa

El Consell impulsa el Pla de dinamització i governança turística de la Mancomunitat de l'Interior Tierra del Vino

31/07/2020

- Els plans de dinamització tenen per objecte la innovació, la modernització i el foment dels productes turístics valencians


El Consell ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat de l'nterior Tierra del Vino per a 2020.

L'import total màxim del cost d'execució de les actuacions que es desenvoluparan mitjançant aquest conveni ascendeix a 300.000 euros, que seran finançats per les administracions a tres parts iguals. És a dir, la Mancomunitatde l'Interior Tierra del Vino contribuirà amb 100.000 euros; el Patronat Provincial de Turisme de València també aportarà 100.000 euros, i Turisme Comunitat Valenciana subvencionarà l'acord amb un terç del total, 100.000 euros.

Mitjançant aquest conveni es proposa executar actuacions que tenen com a finalitat l'augment de la qualitat dels serveis turístics del territori, la millora del medi urbà i natural i l'ampliació i la millora dels espais d'ús públic. A més de l'augment, la diversificació i la millora de l'oferta complementària, la valoració dels recursos turístics, la creació de nous productes, així com la sensibilització i la implicació de la població i els agents locals en una cultura de qualitat.

Els plans de dinamització i governança turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre Turisme Comunitat Valenciana, les diputacions provincials i altres administracions públiques i ens privats.

Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, la modernització, el foment i la consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l'oferta, atenent, fonamentalment, a criteris de millora de la competitivitat, la sostenibilitat i el reequilibri socioterritorial.