Nota de prensa

El Consell aprova la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana

25/09/2020

- El decret té per objecte compensar el gasto addicional que suporten aquests municipis per la prestació de serveis a població no resident


El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat el decret pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Aquest decret té per objecte compensar el gasto addicional que suporten aquests municipis per la prestació de serveis a població no resident, tant en el cost de la prestació de serveis com per l'impacte d'aquesta en el desenvolupament sostenible del municipi.

Així mateix, la creació d'aquesta línia específica dirigida als municipis turístics permetrà implementar les mesures necessàries per a compensar els efectes en la destinació i el desenvolupament sostenible d'aquesta.

Regulació municipi turístic

Cal recordar que en el desplegament de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, per Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, es va regular l'Estatut del municipi turístic de la comunitat valenciana amb la finalitat de promoure la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística i contribuir a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d'hospitalitat i en els compromisos que deriven del Codi Ètic del Turisme Valencià.

El reconeixement de la condició de municipi turístic es basa, d'una banda, en el compliment d'indicadors i criteris com ara la població turística; el nombre de places d'allotjament turístic i de places de segona residència; l'existència, dins del seu territori, d'algun recurs turístic de primer ordre, o l'acreditació que l'activitat turística en representa la base de l'economia o, com a mínim, una part important d'aquesta.

D'altra banda, en el compliment d'una sèrie d'obligacions, per a la qual cosa l'Administració autonòmica ha de promoure el marc incentivador que siga necessari per a fomentar la promoció i el desenvolupament de projectes encaminats al compliment d'aquestes obligacions.

La consideració de municipi turístic atorga el dret d'accedir a vies de finançament específic per a compensar l'esforç financer, motivat per l'activitat turística, tant en la prestació de serveis com en la inversió en infraestructures.