Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publiquen les llistes d’aspirants declarats aptes i no aptes en les proves de renovació del personal del Servei Específic d’Admissió, celebrades el 28 de novembre de 2018

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publiquen les llistes d’aspirants declarats aptes i no aptes en les proves de renovació del personal del Servei Específic d’Admissió, celebrades el 28 de novembre de 2018