Organismes

Portals

Twitter

Seguir a @palauGVA

Multimedia

Enllaços

Novetats

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Direcció General per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publiquen les llistes d'aspirants declarats aptes i no aptes en la prova de renovació del personal del Servei Específic d'Admissió realitzada el 12 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Direcció General per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publiquen les llistes d'aspirants declarats aptes i no aptes en la prova de renovació del personal del Servei Específic d'Admissió realitzada el 12 d'abril de 2019