Consulta Pública Prèvia

Consulta Pública Prèvia-Processos tancats

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 21/2018, DE 16 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A INCORPORAR EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS, GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA I D’ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT...

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 21/2018, DE 16 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A INCORPORAR EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES...

Projecte de modificació de la Llei 10/2009 , de la Generalitat, de Creació del Comitè Valencià per als afers europeus.

  D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...

Avantprojecte de Llei per la qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions...

PROJECTE DE DECRET DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, PEL QUAL S'APROVA EL PROTOCOL CERCA DE PERSONES DESAPAREGUDES O EXTRAVIADES EN EL MEDI RURAL

  Consulta prèvia   El termini per a realitzar aportacions conclou el dia 31 de maig de 2019 Les aportacions...

Mostrant 1 - 5 de 12 resultats
Articles per pàgina 5
de 3