Consulta Pública Prèvia

Consulta Pública Prèvia-Processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de Llei de Governs Locals de la Comunitat Valenciana

Avantprojecte de Llei de Governs Locals de la Comunitat Valenciana

Tràmit Audiència Previa

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Artícle 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiun comú de les administraciones públiques (en avant LPA), sobre participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments.

La Direcció General d'Administració Local organitzà el "Fòrum cap a un nou govers local" els dies 22 i 23 de febrer de 2018 on, es van arreplegar les demandes i expectatives relacionades amb aquesta iniciativa. No obstant això, mitjançant aquesta consulta pública prèvia s'obri un nou espai per al diàleg i la comunicació on es poden realitzar més aportaciones.

D'aquesta manera, abans de l'elaboració de l'avantprojecte de llei, de la Generalitat, de governs locals de la Comunitat Valenciana, se sotmet a consulta pública prèvia prevista en l'article 133.1 de la LPA i, es convida a tots els ens i organitzacions potencialment afectades en l'àmbit de la seua aplicació i a la ciutadania en general, a expressar les seues opinions i arguments, els problemes sobre els quals s'hauria d'actuar, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions i alternatives que hauria de regular com a resposta a les qüestions que s'indiquen en el document informatiu de la norma.

Termini d'aportacions: 15 dies hàbils, des del 23 de març fins al 16 d'abril de 2018.

Forma de participació: podràn trametre's mitjançant l'adreça de correu electrònic. serveiregimlocal@gva.es

Conclòs aquest tràmit s'informarà a travès del portal de transparència de la Generalitat Gva.Oberta, del resultat de la participació mitjancant una valoració global.

A més, una vegada s'elabore el text de l'avantprojecte de llei, la Direcció General d'Administració local el publicarà, en compliment del tràmit d'audiència previst en els articles 43.1 c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura y procediment d'elaboració dels projectes normatius i 133.2 de la LPA, obrint termini per a formular al·legacions al mateix.