Consulta Pública Prèvia

Consulta Pública Prèvia-Processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de Llei per la qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Avantprojecte de Llei per la qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General d'Administració Local inicia l'obertura d'un període de consulta pública com a part del procés d'elaboració de l'avantprojecte de Llei per la qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, i es convida tots els ens i organitzacions potencialment afectades en l'àmbit de la seua aplicació i la ciutadania en general, a expressar les seues opinions i arguments, els problemes sobre els quals s'hauria d'actuar, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions i alternatives que hauria de regular com a resposta a les qüestions que s'indiquen en el document informatiu annex, que es publicarà a través del portal de transparència de la Generalitat GVA.Oberta.
 
Les al·legacions, suggeriments o observacions, podran ser remeses per a la seua consideració, al Servei de Coordinació amb les Diputacions Provincials de la Direcció General d'Administració Local de Presidència de la Generalitat, a través de la bústia de correu electrònic coordinaciolocal@gva.es.
 
Termini d'aportacions: 15 dies hàbils, des de la publicació.
 
Conclòs aquest tràmit s'informarà del resultat de la participació mitjançant una valoració global.