Consulta Pública Prèvia

Consulta Pública Prèvia-Processos tancats

« Ves enrere

Projecte de modificació de la Llei 10/2009 , de la Generalitat, de Creació del Comitè Valencià per als afers europeus.

Projecte de modificació de la Llei 10/2009 , de la Generalitat, de Creació del Comitè Valencià per als afers europeus.

 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes sotmet a consulta pública, inicia l'obertura d'un període de consulta pública com a part del procés d'elaboració  del projecte de modificació de la Llei 10/2009 , de la Generalitat, de Creació del Comitè Valencià per als afers europeus, i es convida tots els ens i organitzacions potencialment afectades en l'àmbit de la seua aplicació i la ciutadania en general, a expressar les seues opinions i arguments, els problemes sobre els quals s'hauria d'actuar, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions i alternatives que hauria de regular com a resposta a les qüestions que s'indiquen en el document informatiu annex, que es publica a través del portal de transparència de la Generalitat GVA.Oberta.
 
Les al·legacions, suggeriments o observacions, podran ser remeses per a la seua consideració, a la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, a través de la bústia de correu electrònic: dgrue@gva.es
 
Termini d'aportacions: 15 dies hàbils, des de la publicació.
 
Conclòs aquest tràmit s'informarà del resultat de la participació mitjançant una valoració global.

 

Fitxa informativa