Visualització de contingut web

Ple

President

Molt Hble. Sr. D.
Alberto Fabra Part
President de la Generalitat

Vicepresident executiu

Prof. Dr. D.
Santiago Grisolia
Vicepresident executiu

Secretari

Ilmo. Sr. D. 
Emili Josep Sampio i Morales
Subsecretari de la Presidència

Secretari adjunt

Ilma. Sra. Dª. 
Eva Martínez Ruiz
Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Económic