Novetats

CIRCULAR Nº 1 CONCURS ORDINARI 2021

CONCURS ORDINARI DE 2021 PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TRABALL DE PERSONAL FUNCIONARIAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL ...

CORRECCIÓ D'ERRADES RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MÈRITS GENERALS 2020 HABILITATS NACIONALS

CORRECCIÓ D'ERRADES RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE MÈRITS GENERALS 2020 HABILITATS NACIONALS Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección...

CORRECCIÓ D'ERRADES CONVOCATÒRIA CONCURS UNITARI 2020 HABILITATS NACIONALS

Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es modifica i es corregeixen errades de la de 30...

Circular informativa sobre el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021

Per la Direcció General d'Administració Local se dona publicitat de la nota informativa sobre festes locals 2021. La documentació sol·licitada...

RELACIÓ MÈRITS AUTONÒMICS HABILITATS NACIONALS A 30-10-20

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dona publicitat a la relació individualitzada dels...

Mostrant 1 - 5 de 310 resultats
Articles per pàgina 5
de 62