notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A IMPULSAR L’ELABORACIÓ DE PLANS MUNICIPALS D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL.

 

En el DOGV núm. 8218 de 23/01/2018 s'ha publicat la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social.

 

La convocatòria es regix per l'esmentada Resolució i per les Bases que es contenen en l'Orde 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social, DOGV 8194, de 20/12/2017 (Orde bases d'ara en avant).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana la població dels quals supere els 10.000 habitants

 

 

Objecte: impulsar l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social, en concret es finança el suport tècnic per al disseny de la metodologia i elaboració del pla municipal d'inclusió i cohesió social, consistent en les despeses derivades de la contractació de personal tècnic coordinador, en els termes de l'article 1 de l'Orde de bases.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

 

Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica, acompanyades de la documentació indicada en l'article Cinqué de la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, fins al dia 23 de febrer de 2018.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/23/pdf/2018_457.pdf

  • Extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/23/pdf/2018_549.pdf

  • Orde 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a impulsar l'elaboració de plans municipals d'inclusió i cohesió social. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/20/pdf/2017_11685.pdf