notícies

AJUDES A ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DIRIGIDES A LA MILLORA I LA COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS TURÍSTIQUES.

 

En el DOGV núm. 8451 de 26/12/2018 s'ha publicat l'extracte de la Resolució de 19 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'any 2019, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

 

La convocatòria es regeix per la Resolució de 19 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'any 2019, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, organismes autònoms i ens públics que en depenen que complisquen el que estableix l'article 2.1.d del Decret 4/2017, de 31 de març.

 

 

Objecte: ajudes per als projectes que s'emmarquen en els programes que es detallen a continuació i que figuren en l'annex I de la convocatòria:

Programa 1: Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos turístics

Programa 2: Competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques:

Subprograma 2.1: certificació de sistemes en recursos i serveis turístics.

Subprograma 2.2: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Subprograma 2.3: Suport a la prestació de serveis turístics.

 

 

Forma de presentació de la sol·licitud: les sol·licituds mitjançant el model normalitzat i junt amb la documentació detallada en l'article 6 de la Resolució de convocatòria es presentaran únicament per via telemàtica, a través de les adreces d'internet indicades en l'article 5 de l'esmentada resolució.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: des del 15 de gener de 2019 fins al dia 15 de febrer de 2019.

 

 

Enllaços d'interés:

 

 

  • Extracte de la Resolució de 19 de desembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'any 2019, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/26/pdf/2018_12028.pdf