notícies

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL NIVEL DE INICIACIÓN AL RENDIMIENTO EN LOS XXXVII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

 

En el DOGV núm. 8452 de 27/12/2018 s'ha publicat la Resolució de 21 de desembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es Convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2018-2019.

 

La convocatòria es regeix per la mateixa Resolució i per les Bases establides en l'Ordre

23/2017, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV 8065, 19.06.2017).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: podran sol·licitar aquestes subvencions els centres d'ensenyament, clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes en el registre públic corresponent i ajuntaments, que estiguen inscrites i participen en els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb equips en el nivell d'iniciació al rendiment.

 

 

Objecte: fomentar i donar suport a les entitats amb equips participants en els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'iniciació al rendiment. Les ajudes es dirigiran al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, així com les seues despeses de desplaçaments.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds s'han de presentar exclusivament pels mitjans electrònics facilitats per la Generalitat,

S'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es i buscaran en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria o accediran directament a través de l'adreça d'internet http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1240

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 21 de desembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es Convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2018-2019. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12185.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es Convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2018-2019. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12140.pdf

 

  • Ordre 23/2017, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/19/pdf/2017_5351.pdf