notícies

SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR UN PLA EXTRAORDINARI D’OCUPACIÓ A LES COMARQUES DE LA RIBERA ALTA I LA RIBERA BAIXA EN APLICACIÓ DE L’ACORD DE 9 DE NOVEMBRE DE 2018, DEL CONSELL, I DE L’ORDRE 8/2016.

 

En el DOGV núm. 8463 de 14/01/2019 s'ha publicat la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar un pla extraordinari d'ocupació a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en aplicació de l'Acord de 9 de novembre de 2018, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

La convocatòria es regeix per l'esmentada Resolució i per les Bases establides en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 10 de maig de 2017.

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Objecte

Contractació de persones desocupades del sector agroalimentari per les entitats locals recollides en l'Acord de 9 de novembre de 2018, del Consell, per a la realització d'obres o serveis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

 

Beneficiaris

Les corporacions locals següents de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa de la província de València: Tous, Carlet, Benimodo, Massalavés, l'Alcúdia, Guadassuar, Algemesí, Alzira, Benicull, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca, Benimuslem, Alberic, Carcaixent, Villanueva de Castellón i

Alginet.

 

 

Forma de presentació de la sol·licitud

Es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat «EMCORA 2019. Programa de subvencions iniciativa social, destinades a la contractació de persones del sector agroalimentari en situació de desocupació per corporacions locals de les comarques de la Ribera Alta i Baixa de la província de València».

En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, http://www.labora.gva.es/corporacions·locals·mancomunitats·diputacions/foment·de·l·ocupacio

, estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

Un mes, comptador des de l'endemà al de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per tant, fins al dia 14 de febrer de 2019.

 

 

Enllaços d'interés

 

  • Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar un pla extraordinari d'ocupació a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en aplicació de l'Acord de 9 de novembre de 2018, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/14/pdf/2019_206.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar un pla extraordinari d'ocupació a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en aplicació de l'Acord de 9 de novembre de 2018, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/14/pdf/2019_242.pdf

 

  • Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/11/pdf/2016_5400.pdf

 

  • Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/10/pdf/2017_3956.pdf