notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL, PER A L’EXERCICI 2019.

 

En el DOGV núm. 8464 de 15/01/2019 s'ha publicat la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions destinades a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2019 (línia de subvenció S5168, «Promoció dels drets de la infància i participació infantil»).

 

La convocatòria es regeix per l'esmentada Resolució i per les Bases establides en l'Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8092, de 26/07/2017 (d'ara en avant Ordre 6/2017).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: ajuntaments, diputacions i entitats locals supramunicipals de la Comunitat Valenciana que tinguen en el seu àmbit territorial una població superior als 20.000 habitants i que complisquen les restants condicions previstes en l'article 2 de l'Ordre 6/2017.

 

 

Objecte: els programes municipals de participació social infantil i de promoció dels drets de la infància duts a terme per entitats locals de la Comunitat Valenciana.

La realització d'aquests programes s'ajustarà a les disposicions de l'Ordre 6/2017.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: la tramitació del procediment serà telemàtica, accedint a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de l'URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, o bé a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18896

 

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, fins al 15 de febrer de 2019.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions destinades a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2019 (línia de subvenció S5168, «Promoció dels drets de la infància i participació infantil») http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_289.pdf

     

  • Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions destinades a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2019 (línia de subvenció S5168, «Promoció dels drets de la infància i participació infantil») http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_298.pdf

     

  • Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/26/pdf/2017_6891.pdf