notícies

18-10-2019 NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL CANVI ORGÀNIC DEL SERVEI DE TUTELA FINANCERA D'ENTITATS LOCALS


NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL CANVI ORGÀNIC DEL SERVEI DE TUTELA FINANCERA D'ENTITATS LOCALS

De conformitat amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, s'informa que les funcions corresponents a l'exercici de la tutela financera de les entitats locals que venien exercint-se per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, han sigut adscrites a la Presidència de la Generalitat, en concret, a la Direcció General d'Administració Local, on hauran de remetre's de forma telemàtica les comunicacions, sol·licituds i altra documentació que vagen dirigides a aquest òrgan de tutela financera.

En cas de remetre's la documentació a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, s'informa que una vegada seleccionada la Presidència de la Generalitat està disponible el tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments en el següent enllaç: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18487&version=amp

Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte en els números de telèfon 963868060/963868061/963868063 o a través del correu electrònic: arfel_cehe@gva.es