notícies

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REPRESA DE TERMINIS EN LA TOTALITAT DELS PROCEDIMENTS TRAMITATS PER LA D.G. ADMINISTRACIO LOCAL

A la vista de l'exposat, des de l'1 de juny de 2020 es reprendran els terminis en la totalitat dels procediments que es tramiten davant la Direcció General d'Administració Local, i que van quedar suspesos en virtut de la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

LLEGIR NOTA INFORMATIVA