notícies

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DE 10 AGOST DE 2020, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL TRESOR I POLÍTICA FINANCERA, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS FINANCERES APLICABLES A LES OPERACIONS DE PRÉSTEC ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I LES ENTITATS LOCALS, SEGONS ELS TERMES PREVISTOS EN EL REIAL DECRET LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.

Des d'aquest centre directiu s'informa que amb data 11 d'agost de 2020 s'ha publicat la Resolució de 10 d'agost de 2020 de la Direcció General del Tresor i Política Financera que té per objecte establir les condicions financeres de les operacions de préstec entre l'Administració General de l'Estat, com a prestatària, i les Entitats Locals, com a prestadores, en els termes previstos en l'article 3 del Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals (BOE núm.216 d'11.08.2020), que es troba disponible en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ (BOE)

Així mateix, s'informa que el Ministeri d'Hisenda ha publicat una nota de premsa sobre aquest tema, disponible en el següent enllaç:

NOTA DE PREMSA