notícies

Relació individualitzada de mèrits dels funcionaris amb habilitació estatal reconeguts i inscrits en el registre de mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Valenciana

Resolució de 29 d'octubre de 2013, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dóna publicitat a la relació individualitzada dels mèrits dels funcionaris amb habilitació de...

Relació individualitzada mèrits generals 2013

Resolució de 29 d'octubre de 2013, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es dóna publicitat a la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris amb habilitació...

Convocatoria concurso unitario 2013

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con...

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA CONCURSO ORDINARIO 2013

FORMALIZACIÓN DEFINITIVA DE ADJUDICIONES DEL CONCURSO ORDINARIO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS ESTATALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L'ÒRGAN COMPETENT PER A L'EXERCICI DE LA TUTELA FINANCERA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL ÓRGANO COMPETENTE PARA EL EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA A LA QUE DEBE REMITIRSE LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Mostrant 246 - 250 de 266 resultats
Articles per pàgina 5
de 54