Visualització de contingut web

Convocatòries i adjudicacions

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat publica en el DOGV, durant el primer trimestre de cada any, la resolució de convocatòria d'una beca per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, per al curs acadèmic següent.

En aquesta convocatòria s'indica la seu del Col·legi de l'Europa en la qual es cursaran els estudis objecte de la beca, la seua dotació pressupostària, el termini de presentació de sol·licituds, i la documentació que ha de dur adjunta aquesta sol·licitud.

Un dels requisits que exigeix a les persones beneficiàries el Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa, és "haver sigut preseleccionada per al programa objecte de les beques pel Col·legi d'Europa, d'acord amb els criteris de selecció establits per aquest Col·legi."

Per això, totes les persones interessades a participar en aquesta beca, hauran de dirigir-se al Col·legi d'Europa, https://www.coleurope.eu/admission, a fi de formalitzar prèviament la matrícula, i ser preseleccionades per al programa que sol·liciten. Sense aquest requisit no podran ser admeses en la convocatòria de concessió de la beca. 

S'ha de destacar que la presentació de sol·licituds s'efectuarà únicament per via telemàtica, i de manera independent tant davant la Presidència de la Generalitat com davant el Col·legi d'Europa.

AVÍS: Suspensió temporal de la publicació de la convocatòria per al curs 2020/2021