Visualització de contingut web

Decret de bases

El Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa (DOGV 8067/ 21.06.2017) recull els requisits, el procediment de selecció, el sistema d'avaluació i el barem de mèrits, així com les obligacions de les persones beneficiàries i el seu règim d'incompatibilitats.