Visualització de contingut web

Comissió Europea: consultes als ciutadans

La Comissió Europea disposa de «punt d'accés únic» per a accedir a:

Des de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat s'anima a participar en aquestes, tant a les institucions com al públic en general a través de la seua Alerta Europa