Visualització de contingut web

Funcions

La Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes és la secretaria autonòmica competent en matèria de relacions amb la Unió Europea, l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, d'acord amb el Decret d'estructura bàsica de la Presidència.

D'aquesta depén com a òrgan directiu la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, que exerceix les funcions següents:

  • Dirigir i coordinar les relacions del Consell amb la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals, l'acció exterior i les relacions amb l'Administració general de l'Estat i altres comunitats autònomes.
  • Assumir les funcions de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les representar, defensar i promocionar els interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant de les institucions i dels òrgans de la Unió Europea. A aquests efectes, presta el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'Administració de la Generalitat per a desenvolupar allí les seues funcions.
  • Especialment, donar suport al president de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior i en relació amb la Unió Europea. Facilitar als agents i als representants socials i institucionals valencians la relació amb les institucions i els òrgans comunitaris i dirigir les relacions amb l'Administració de l'Estat i les altres comunitats autònomes.

La DGRUEE s'estructura en dos serveis:

  1. Relacions amb la Unió Europea

  2. Relacions amb l'Estat, les CA i l'Acció Exterior

Per a més informació sobre competències o estructura, consulteu el DECRET 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, i la seua correcció d'errors.