Visualització de contingut web

Votació de projectes per al pla Vega Renhace

Després de les sessions participatives celebrades en el present procés, s'han agrupat totes les aportacions  presentades per part de la ciutadania, col·lectius administracions i experts en les matèries dels diferents eixos del Pla (infraestructures hidràuliques, desenvolupament econòmic, emergència climàtica i societat) en 115 propostes de projectes.
 
L'objectiu d'aquesta votació és establir un ordre de prioritats en  les actuacions i polítiques públiques de la Generalitat en cadascun dels eixos indicats, a més d'intentar donar solució als principals problemes detectats a la comarca
 
Dins de cada eix podran assenyalar-se els tres projectes més prioritaris indicant l'ordre de prioritat, primer projecte (1) segon (2) i tercer (3). Pot accedir al detall dels diferents projectes, enquadrats en els quatre eixos, en aquest document. Vegeu els projectes.
 
Els resultats d'aquesta votació es presentaran  el dia 30 de juny a Guardamar del Segura.  Per a assistir a aquesta sessió és necessari que confirme la seua assistència en el mateix formulari de votació.
 
Per a poder votar ha d'emplenar les dades d'inscripció i automàticament rebrà un correu electrònic amb l'accés al formulari de votació.
 
La votació es pot realitzar a través d'aquest formulari fins a les 23.59 del dia 25 de juny.

Presidencia es responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en este formulario con la finalidad de atender su petición. La persona interesada puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.