notícies

INFORME JORNADA DE TREBALL EN EL SECTOR PÚBLIC

En l'apartat d'Assessorament, secció relativa a informes s'ofereix informació sobre la possibilitat de pactar mitjançant negociació col·lectiva la matèria...

CIRCULAR 4/ 2018. CONCURS ORDINARI DE 2019 PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARIAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

Es dóna publicitat de la Circular 4/2018 relativa al concurs ordinari 2019, la qual està disponible per a les entitats locals en l'apartat d'assessorament...

CONVOCATÒRIA CONCURS UNITARI 2018 DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL. BOE NÚM. 270 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONVOCATÒRIA CONCURS UNITARI 2018 DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL. BOE NÚM. 270 DE 8 DE...

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR ELS ACORDS TERRITORIALS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.

  En el DOGV núm. 8406 de 19/10/2018 s'ha publicat la Resolució d'11 d'octubre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i...

Mostrant 1 - 5 de 228 resultats
Articles per pàgina 5
de 46