Visualització de contingut web

Aplicació per a la Coordinació i Seguiment de l'Acció Exterior de la Generalitat

Trobarà les plantilles a omplir en els enllaços següents:

Les plantilles omplides han de ser remeses a la subsecretaria de la Conselleria corresponent (punt de coordinació).

Per a qualsevol dubte sobre el procediment, dirigir-se a la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, dgrue@gva.es (96 3868233)  o si hi ha algun problema al connectar-se a l'aplicació, dirigir-se a CAU TIC (96 3985300)

 

 
Accés a l'aplicació: http://intranet.pre.gva.es/caex