Visualització de contingut web

Cooperació Interregional

La Comunitat Valenciana participa de forma activa en l'impuls i coordinació d'actuacions de cooperació interregional, estant present en les principals organitzacions regionals Europees

  • Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d'Europa (CRPM)

La CRPM agrupa a 160 regions de 28 Estats, membres o no de la Unió Europea, que representen a més de 200 milions de persones. Té com a objectiu promoure un desenrotllament més equilibrat de la Unió Europea, destacant el valor de totes les seues àrees geogràfiques a fi d'enfortir la seua cohesió econòmica, social i territorial.

La Comunitat Valencianaés membre de la Comissió Intermediterrània, presidida actualment pel Sr. Rafaele Llombard, president de Sicília, i integrada en l'actualitat per 49 regions de set països membres de la Unió Europea -Itàlia, Espanya, Grècia, França, Portugal, Xipre i Malta- i d'altres tres països de les vores sud i est: el Marroc, Tunísia i Líban, les Regions dels quals tenen l'estatus de membres associats.

Per a més informació: http://www.cpmr.org/

  • Assemblea de Regions d'Europa  (ARE)

L'ARE és el forum polític i l'organització representativa de les regions d'Europa que treballa per la democràcia, la solidaritat i el desenrotllament de la cooperació interregional en tot el continent europeu.

Creada en 1985, agrupa en l'actualitat més de 250  regions de 35 països europeus i 16 organitzacions interregionals. Actualment, està presidida per Michèle Sabban, vicepresidenta de la regió ÎIle de France.

La Comunitat Valenciana és membre del Buró d'esta organització.

Per a més informació: http://www.aer.eu/

  • Antena ENPI CBC Conca Mediterrània

La Conselleriade Presidència, va ser designada en 2008, com a estructura descentralitzada per a la gestió del programa "Conca Mediterrània", del nou Instrument de la Política Europea de Veïnat i Associació (ENPI). L'Autoritat de gestió del programa és la regió autònoma de Sardenya. L'antena ENPI situada a València, donarà cobertura a la zona del mediterrani occidental, en concret a: França, Espanya, Portugal, el Marroc, Tunísia, Malta.

La finalitat del programa ENPI CBC MED és fomentar la cooperació transfronterera entre tots els països d'ambdós riberes del mediterrani.

Este Programa Europeu té els següents objectius::

1. Promoció del desenrotllament socioeconòmic i la millora dels territoris.

2. Promoció del desenrotllament sostenible.

3. Promoció de la millora de condicions i modalitats per a assegurar la mobilitat de persones, béns i capitals.

4. Promoció d'un dialogue cultural i dels governs regionals.

L'Antena ENPI de València funciona igualment com a Oficina d'Enllaç amb el Programa Mediterrani (MED), que finançat pels Fons Estructurals, promou la cooperació entre regions mediterrànies pertanyents a la Unió Europea.

www.enpicbcmed.com

  • Interreg IV C 

Programa de cooperació territorial vigent en el període 2007-2013. Té un clar enfocament en la política de desenrotllament regional en els àmbits de la innovació, l'economia del coneixement, el medioambiente i la prevenció de riscos.

Contacte amb l'Antena de València:

http://www.interreg4c.net/contact.html#_222
 

  • INTERACT 

INTERACT forma part de la iniciativa comunitària INTERREG. INTERACT és un programa de Cooperació Territorial Europea i, per tant, cofinançat pel FEDER. El seu objectiu és recolzar la gestió de la resta de programes de cooperació territorial (transfronterera, transnacional i interregional) que, per naturalesa, són complexos ja que comprenen diversos Estats membres amb les seues legislacions específiques. El programa pretén aprofitar l'experiència i lliçons apreses amb l'INTERREG I, II i III, per a incrementar l'efectivitat de l'INTERREG IV

La Comunitat Valencianaalberga un dels seus punts: http://www.interact-eu.net/ipvalencia/ipvalencia/117/619