Visualització de contingut web

Ajudes i Subvencions

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Presidència de la  Generalitat,  per  la  qual  es  convoquen  ajudes  destinades  a  municipis  i  entitats  locals  menors  de  la  Comunitat Valenciana  amb  població  que  no  excedisca  de  50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora  de  l'accessibilitat  de  les  cases  consistorials  i  altres edificis  municipals,  per  mitjà  de  l'eliminació  de  barreres arquitectòniques.

El termini per a presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 18 de juny de 2018

 

 

 

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2018, del secretari autonòmic  de  Presidència,  per  la  qual  es  convoquen  per  a  l'any 2018,  subvencions  destinades  al  sosteniment  de  despeses corrents  en  mancomunitats  de  municipis  de  la  Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 21 de març de 2018.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

Per a l'esmena de documentació per requeriment s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT
 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports 

Per a l'esmena de documentació per requeriment de redacció de PMUS s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT PMUS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'adquisició d'autobusos per a transport públic urbà s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT AUTOBUSOS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'actuacions de víes de transport en bicicleta s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT CARRIL BICI