Visualització de contingut web

Ajudes i Subvencions

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l'any 2019, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 22 de març de 2019.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

RESOLUCIÓ  de  28  de  desembre  de  2018,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  per  la  qual  es  convoquen  ajudes  destinades  a  municipis  i  entitats  locals  menors  de  la Comunitat  Valenciana  amb  població  que  no  excedisca  de 50.000  habitants,  per  a  finançar  actuacions  que  faciliten la  millora  de  l'accessibilitat  de  les  cases  consistorials  i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques per a l'any 2019.

 

El termini per a presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 11 de febrer de 2019

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud accedir al següent enllac: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

També es podrá accedir per la pàgina web gva.es mitjançant el menú Administracions/Ajudes i subvencions/Administracions locals

 


 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

Per a l'esmena de documentació per requeriment s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT
 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports 

Per a l'esmena de documentació per requeriment de redacció de PMUS s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT PMUS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'adquisició d'autobusos per a transport públic urbà s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT AUTOBUSOS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'actuacions de víes de transport en bicicleta s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT CARRIL BICI