Visualització de contingut web

Ajudes i Subvencions

 

18-11-2019 JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A PROJECTES LOCALS D'ACTUACIÓ DE LES ENTITATS LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE SUSCEPTIBLES DE CONFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020.

El termini de justificació finalitzarà el pròxim dia 21 d'abril.

 

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Presidència de la Generalitat, de concessió de les ajudes destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de  municipis de la Comunitat Valenciana convocades per Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat. 

El termini per a la presentación de documentación justificativa finalitzarà el pròxim dia 3 de juliol de 2019

Per a la presentació telemàtica de la documentació justificativa accedir al següent enllaç: PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA TELEMÁTICAMENT.

(O bé: Acces en gva inici/ Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals/Sol.licitud de subvencions per al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana/Aportació de qualsevol documentació a l'expedient).

 

 

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la  qual es concedeixen ajudes destinades a finançar actuacions a realitzar pels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, referides  a  facilitar  l'accessibilitat  de  les  cases  consistorials i edificis  públics  destinats  a  tercera  edat,  a  persones  amb discapacitat o diversitat  funcional  i  a  altres  usos  públics, mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques, convocades  per  Resolució  de  28  de  desembre  de  2018, de la Presidència de la Generalitat

Requerir la documentació justificativa prevista en la convocatòria. El termini per a justificar finalitzarà el 31 d'octubre de 2019, i l'actuació subvencionada ha d'estar acabada amb anterioritat a aquesta data.

 

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l'any 2019, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 22 de març de 2019.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals)

 

 

RESOLUCIÓ  de  28  de  desembre  de  2018,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  per  la  qual  es  convoquen  ajudes  destinades  a  municipis  i  entitats  locals  menors  de  la Comunitat  Valenciana  amb  població  que  no  excedisca  de 50.000  habitants,  per  a  finançar  actuacions  que  faciliten la  millora  de  l'accessibilitat  de  les  cases  consistorials  i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques per a l'any 2019.

 

El termini per a presentació de sol.licituds finalitzarà el dia 11 de febrer de 2019

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud accedir al següent enllac: SOL.LICITUD TELEMÀTICA

També es podrá accedir per la pàgina web gva.es mitjançant el menú Administracions/Ajudes i subvencions/Administracions locals

 


 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

Per a l'esmena de documentació per requeriment s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT
 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports 

Per a l'esmena de documentació per requeriment de redacció de PMUS s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT PMUS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'adquisició d'autobusos per a transport públic urbà s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT AUTOBUSOS

Per a l'esmena de documentació per requeriment d'actuacions de víes de transport en bicicleta s'afegirà en el següent enllaç: ESMENA REQUERIMENT CARRIL BICI