Visualització de contingut web

FEDER

El fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), recolzarà el desenvolupament regional local per mitjà del cofinançament d'inversions en I+D i innovació; canvi climàtic i medioambiente; suport empresarial a les pimes; telecomunicacions, energia i infraestructures de transports; infraestructures de salut, educació i socials, i desenvolupament sostenible.


Per a saber més:

 

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu n.º 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

 

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

 

Objectius del FEDER:

  • Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).
  • Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos (EIX PRIORITARI 6).

 

Prioritats del FEDER:

  • El foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.
  • La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

 

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors

 

4e -Foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació.

4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transporte ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes

Foment de la redacció de Planes de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

 

 

 

 

Eix prioritari 6: Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

6c -Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural

6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural

 

Actuacions sobre el patrimoni i dinamització local

 

 

 

Documents de programació

Programa Operatiu  FEDER CV 2014-2020   

 

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de finançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Patrimoni històric, artístic i cultural 

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el proper dia 28 de decembre de 2017.

Per a la presentació telemàtica de la sol.licitud de la subvenció accedir al següent enllaç: SOL.LICITUD TELEMÀTICA.

Accés en gva Inici / Administracions / Ajudes i subvencions / Administracions locals / Infraestructures i transports

 

Llistat d'operacions

Seguir les instruccions de l'Annex XII.1 del Reglament UE n.º 1303/2013.

 

Normativa d'aplicació

+ Normativa addicional específica.

Enllaços d'interés

+ Altres enllaços d'interés

 

Comunicació 2014-2020

 

Logotips PO FEDER CV 2014-2020

LOGO "TOTS A UNA VEU" PER A DESCARREGA

LOGO "TOTS A UNA VEU" ONLINE

 

Logotip Versions Logotip Conselleria Versió
FEDER_vtcal_val Presidencia de la Generalitat Emblema Presidència
FEDER_vtcal_cas

FEDER_htal_val

 

FEDER_htal_cas

 

 

 

Mesures antifrau

 

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten als fons europeus