notícies

Bases concurs ordinari 2014

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dóna publicitat a les bases del concurs ordinari i a les convocatóries específiques per a la...

Nou règim competencial Llei 27/2013

CIRCULAR de 18 de juny de 2014, de la Direcció General d'Administració Local, sobre el nou règim competencial que preveu la Llei 27/2013, de 27...

Nomenament funcionaris habilitats estatals subescala secretaría, categoría superior

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2014, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual són nomenats funcionaris de carrera de l’escala de personal funcionari amb...

Nomenament funcionaris habilitats estatals intervenció-tresoreria, categoría superior

RESOLUCIÓ de 5 de maig 2014, de la ConsellerIa de Presidència y Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de l'escala de personal funcionari amb...

SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS, SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ EN MUNICIPIS QUE NO EXCEDISQUEN DE 1.000 HABITANTS

ORDE 10/2014, de 20 de maig, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es convoquen per a l'any 2014 subvencions destinades al finançament...

Mostrant 236 - 240 de 267 resultats
Articles per pàgina 5
de 54