Visualització de contingut web

Concursos

 

CONCURS ORDINARI 2020

- RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dona publicitat a la relació individualitzada dels mèrits dels funcionaris i les funcionàries d'Administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació Autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 12 de juny de 2020.

- Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d´administració local amb habilitació de caràcter nacional.

- RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Direcció General d'Administració Local, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es corregeix una errada de l'annex III de la Resolució de 23 d'abril de 2020, per la qual es publiquen les bases i convocatòries del concurs ordinari de l'any 2020 per a la provisió de llocs de treball reservats al personal funcionari d'Administració local amb habilitació nacional.

- RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2020 de la Direcció General d'Administració Local de la Presidència de la Generalitat,per la qual es publiquen les bases i convocatòries del concurs ordinari de l'any 2020 per a la provisió de llocs de treball reservats als funcionaris i funcionàries d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

- Circular 6/2019. Concurs Ordinari 2020 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d´administració local amb habilitació de carácter nacional.

CONCURS UNITARI 2019

- Resolució de 25 de febrer de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d´administració local amb habilitació de caràcter nacional.

- Resolució de 28 d´octubre de 2019 de la Direcció General de la Funció Pública per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d´administració local amb habilitació de caràcter nacional. (BOE nº 268 de 7 de novembre de 2019)

-Resolució de 28 d´octubre de 2019, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d´administració local amb habilitació de caràcter nacional. (BOE nº 266 de 5 de novembre de 2019)

- Resolució de 8 de novembre de 2019, de la Direcció General d´administració local per la que es dona publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d´administració local amb habilitació de caràcter nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació Autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 28 d´octubre de 2019. (DOGV 8677 de 14 de noviembre de 2019)

- Correció d´errors de la Resolució de Convocatòria del concurs unitari 2019 (BOE nº 282 de 23 de novembre de 2019).

CONCURS ORDINARI 2019

- Circular 4/2018. Concurs ordinari 2019 per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Annex documental.

CONCURS UNITARI 2018

- Resolució de 24 d'octubre de 2018, de la Direcció general de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOE núm. 270 de 8 de novembre de 2018.

- Resolució de 24 d'octubre de 2018, de la Direcció general de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOE núm. 270 de 8 de novembre de 2018.

- RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dona publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació Autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 24 d'octubre de 2018. DOGV num. 8426 de 19 de novembre de 2018.

- Ampliació i rectificació d'errors concurs unitari 2018 (BOE núm. 292, de 4 de desembre de 2018).

 

CONCURS ORDINARI

Circulars:

ANNEX. Model autorrellenable

 

Concurs ordinari 2018

 

Concurs ordinari 2017

 

Concurs ordinari 2016

 

Concurs ordinari 2015
 

 

Concurs ordinari 2014
 

 

Concurs ordinari 2013

 

Concurs ordinari 2012
 

 

Concurs ordinari 2011
 
 
Concurs ordinari 2010
 
 
CONCURS UNITARI
 
Any 2017

 

Any 2016
 
Any 2014
 
Any 2013
 
Any 2012
 
Any 2011
 
Any 2010